INTRESSEFÖRENINGEN OPCA.SE OPCA.se OPCA.se Box 5210 402 24 Göteborg HEM Bli medlem Vista PC Jardin Sol Playa Styrelse Kalender Transporter Dokument Senaste nytt TIPS Lägenhetsbörsen
Klicka på bilden för större bild
Vad är OPCA och OPCA-SE?  OPCA står för Owners of Puerto Calma / Amadores och är en intresseförening för oss ägare av veckoandelar i Puerto Calma och Vista, Jardin, Playa och Sol Amadores. Den bildades 1998 och finns i Danmark, OPCA-DK, Norge, OPCA-NO, och Sverige, OPCA-SE. OPCA-SE har svenska finska och Isländska ägare som medlemmar.  OPCA utser representanter att föra våra medlemmars/ägares talan på de årliga Ägarmötena i Ägarföreningen för varje anläggning. OPCA:s styrelser och medlemmar med särskilda uppdrag arbetar idéellt.  
OPCA:s mål och verksamhet är att: - Andelsägarna ska ha det inflytande på Ägarföreningens verksamhet som vi är berättigade   till enligt olika lagar och Ägarföreningens stadgar, - Följa upp att förvaltningsbolaget Holiday Club Canarias Resort Management S.L. driver   verksamheten kostnadseffektivt och med hög kvalité hos tjänster till ägarna/ kunderna, - Tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och samordna deras frågor och förslag   till Ägarmötena, Ägarkommittéerna och förvaltningsbolaget, - Verka för att anläggningarna har ett gott rykte och veckoandelarna ett bra    marknadsvärde - OPCA.SE erbjuder medlemmarna olika tjänster och rådgivning. Se fliken ”Information   till blivande medlemmar" - OPCA.SE informerar medlemmarna regelbundet om sådant som är av aktuellt intresse    för ägandet, boendet och vistelsen i Puerto Rico. - Göra OPCA mera känt bland andelsägare i anläggningarna och rekrytera fler medlemmar - Ha en stark ekonomi.
PUERTO RICO GRAN CANARIAS
SENASTE NYTT
Tips inför resan
HEM